طولانی ترین جاده جنگلی ایران در کدام استان قرار دارد ؟


1- گیلان


2-مازندران


جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید